Български English

Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик – Представяне

„Кризисен Център за деца и лица, жертва на насилие и трафик” – град Бургас, е създаден през 2008година по проект на Програма ФАР 2004 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” – 1фаза. Центърът е изграден в сграда предоставена от Община Бургас и отремонтирана със средства по проекта. Общия капацитет на Кризисния Център е 8 места, предназначени за настаняване на деца и лица, жертви на насилие и/или трафик.

През 2010г. на основание проведена конкурсна процедура, беше сключен договор с Община Бургас за управление на социални услуги в общността държавно-делигирана дейност „Кризисен Център за деца и лица, жертва на насилие”.

Настаняването в центъра се осъществява чрез направление или заповед от Дирекция „ Социално подпомагане”, с максимален срок на пребиваване от 3 до 6 месеца.

Центъра разполага с три спални помещения, една всекидневна, кухня, два санитарни възела, офис, голям коридор и двор.

Кризисния център включва комплекс от дейности насочени към овладяване на кризата от претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице. Целите на директната работа с клиента е ориентирана в две посоки: възстановяване от травмата и осигуряване на социална и правна защита и превенция на насилието след прекратяване на престоя в Кризисния център. Тези цели се осъществяват, чрез разгръщане на пакет от дейности отговарящи на заданието и характера на социалната услуга.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития