Български English

Кризисен Център за деца и лица, жертва на насилие и трафик – Дейности

Предлагани социални услуги и дейности:

  • Задоволяване на основните потребности на всяко дете, настанявано в Кризисния център. Осигуряване на: подслон, храна, облекло и хигиенни материали, необходими за поддържане на личната хигиена.
  • Пълноценни здравни грижи за всяко дете.
  • Индивидуална подкрепа в образователния процес за всяко настанено дете в училищна възраст.
  • Организиране на свободното време на всяко дете, активно включване в цялостния живот на Кризисния център и създаване на условия за изява на индивидуалните му способности.

 

Кризисният център функционира 24 часа в денонощието, като осигурява спокойна и защитена среда на потребителите.

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития