Български English

Развиване на регионална стратегия за превенция, защита, наказателна отговорност и политики в борбата със сексуално насилие

На 23.10.2018г. в Експо център „Флора“ – гр.Бургас се проведе  международна конференция на тема „Развиване на регионална стратегия за превенция, защита, наказателна отговорност и политики в борбата със сексуално насилие“. Конференцията бе организирана от Британско посолство в Република България и  Асоциация Деметра град Бургас. Тя се провежда в рамките на проект „ Safe community – safe children”, който Асоциация Деметра изпълнява за следващите три години, с финансовата подкрепа на OAK Fondation.

Британското посолство в Република България и Асоциация Деметра  стартираха  през 2016 г. първият и единствен в страната Център „Вселена“ за професионална помощ на жертвите на сексуално насилие. Цел на конференцията бе да се повиши обществената чувствителност по проблема и като се използва опита на партньорите от Великобритания и Румъния, да се  разработи  Областна стратегия по превенция на сексуалното насилие и злоупотреба за децата и младежите.

144 участника в конференцията бяха приветствани от специалните гости  –   Вицепрезидент на Република България г-жа Илияна Йотова, Нейно Превъзходителство г-жа Ема Хопкинс – посланик на Великобритания в България, г-жа Ивелина Василева народен представител, г-н Вълчо Чолаков – областен управител на Бургаска област, г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас и  представители от Румъния и Великобритания. Те изразиха  своята съпричастност и ангажираност  по този проблем и подчертаха необходимостта от междуинституциално сътрудничество и професионална помощ.  По време на конференцията бе представен опитът на парньорите на Асоциация Деметра от  организацията Luci Faithfull Великобритания и Център „Не на мълчанието за сексуалното насилие“ от Румъния,  за превенция на сексуалното насилие. Бяха представени и резултатите от изследване със 960 студенти от 5 Университета в България за проучване на отношението, нагласите и опита на младите хора по проблема. Последната сесия на конференцията беше практически насочена към споделяне на идеи и дейности от професионалистите, които ще подпомогнат разработването на Областната стратегия за превенция на сексуална злоупотреба с децата

 

 

20 години Асоциация Деметра