Български English

Проект: Safe community – safe children

Асоциация Деметра – гр. Бургас започва изпълнение на проект „Сигурна общност – деца в безопасност“ „ Safe community – safe children” с продължителност 3 години – 2018 – 2020 година. Осъществява се съвместно с Фондация „Луси фейтфул“ от Велекобритания. И се финансира от Фондация ОАК. Дейностите на проекта са свързани с разработване на програма за превенция на сексуално насилие и злоупотреба с деца и младежи, провеждане на изследване по проблема и разработване на Областна стратегия за предотвратяване на сексуалната експлоатация в училищата и социалните услуги в областта. По този проект ще бъде проучен опит на Обединеното кралство в партньорство с организацията Lusy Faithful Foundation и ще бъдат взаимствани и пилотирани 2 програми за превенция от там.
Значителна дейност през първата година от изпълнението на проекта е провеждане на изследване за сексуалният опит и начин на живот на студенти от 5 университета в България – Бургас, Пловдив и София и Варна, анкетирани са 960 студенти. Събраните данни ще бъдат анализирани и обобщени в доклад по темата за сексуалното насилие и злоупотреба с деца и младежи. Докладът ще се публикува онлайн и ще бъде предсавен на конференции в двата града Бургас и Пловдив.
Дейностите по проекта ще се подпомагат от експертен съвет, в който участват 10 ескперти