Български English

Превенция на сексуалната експлоатация в училище

През месец април и май 2017 година в десет основни и средни училища на Бургаска област се проведоха четиридесет занятия с учениците с теми от наръчника за превенция на сексуалната експлоатация на деца и младежи в риск създадден от Асоциация „Деметра“ в рамките на проект „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в контекста на деинституционализация“ финансиран от Фондация ОАК и Фондация Медикор. Занятията се проведоха в часове на класа от педагогическите съветници и училищните психолози. Професионалистите споделиха удовлетворение от възможността да разполагат с наръчника и да го използват в работата с учениците по темата.

                                     

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития