Български English

Пилотно в област Бургас започва разработването на стратегия за превенция на сексуалното малтретиране на деца

Първа работна среща по проект „Разработване на стратегия на общността за превенция на сексуалното малтретиране на деца в регион Бургас“ се проведе на 29.11.2016 г. в Областна администрация Бургас. В срещата взеха участие проф. д-р Севдалина Турманова – зам.-областен управител на област Бургас, г-жа Тони Костова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, г-жа Дияна Видева – координатор по проекти от Асоциация „Деметра“, г-н Доналд Файндлатер – директор по изследователската и развойна дейност на Фондация „Луси Фейтфул“, Великобритания и г-н Крис Помел – координатор на проекта от същата фондация.
            Проблемът за сексуалното насилие над деца е наболял /засяга едно на всеки 10 деца по света/, а в същото време у нас липсват достатъчно данни за това, както и ефективни мерки за превенция и борба. Цената, която плащат семействата също е много висока.
            Настоящото проектно предложение цели да предотврати проблема чрез разработването на цялостна стратегия за профилактика на сексуалното малтретиране на деца. Тази пилотна инициатива стартира на територията на област Бургас и ще се разпространи в други региони на страната.
            Водещ партньор по проекта е Асоциация „Деметра“, другите партньори са Областна администрация Бургас и Фондация „Луси Фейтфул“ – Великобритания. Асоциация „Деметра“ вече участва в подписано споразумение между 7 институции за стартиране и функциониране на център за помощ на жертви на сексуално насилие, който стартира дейността си през август т.г. Още първите резултати разкриват наличието на този проблем, тъй като 60 % от подадените в центъра сигнали се отнасят до сексуално посегателство над деца. Стратегията ще бъде представена и пред Националната мрежа за децата, като Асоциация „Деметра“ е регионален координатор за областите Бургас, Сливен и Ямбол.
thumb_37840e66e5bdadda4e1438437764c1f3
http://bsregion.org/bg/news/view/1/1840#!prettyPhoto
20 години Асоциация Деметра

Новини и събития