Български English

ОБЯВА

ОБЯВА

за свободни работни места в  „Кризисен център за деца преживели насилие“

гр. Средец

 

Асоциация “Деметра” гр. Бургас, като доставчик на социалната услуга „Кризисен център за деца жертва на насилие и трафик“ гр. Средец обявява конкурс за следните  работни място:

 

  1. Директор – 1 работно място;

Кратко описание на длъжността: координира, администрира и управлява екипа от служители в Кризисен център. Поддържа необходимите контакти със съответните институции и лица. Води месечна и годишна статистика. Определя и контролира изпълнението на планираните дейности по графици.

Работно време: 8 часов работен ден

Необходими документи, които следва да бъдат представени:

  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие на документи за завършено висше образование специалност: социални дейности, психология, педагогика

 

  1. Специалисти – 1  работно място;

Кратко описание на длъжността: изготвяне на социална оценка на потребностите на пострадалите от насилие и индивидуален план за действие. Организация на свободното време. Изпълнение на графиците и следене за режима в кризисния център. Психологическа, емоционална, здравна и социална подкрепа.

Работно време: 12 часа, на смени

Необходими документи, които следва да бъдат представени:

  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие на документи за завършено висше образование специалност: социални дейности, педагогика, психология.

 

 

Място и срок на подаване на документите: 

Документи се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.  в централният офис на Асоциация „Деметра“, с адрес гр.Бургас ул.”Шейново”№102а, до 27.02.2018г. С кандидатите ще се проведе събеседване на 01.03.2018 г.

За информация и справки:  тел.:056/ 81- 56- 18

 

 

С приоритет ще бъдат кандидати,  живеещи на територията на Община Средец и с опит в сферата на социалните услуги.

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития