Български English

Обучение на професионалисти за превенция на сексуалната експлоатация над деца

Асоциация „Деметра“ в рамките на проект „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в контекста на деинституционализация“ с финансовата подкрепа на Фондация ОАК и Фондация Медикор, проведе на 06 и 07 март 2017 година обучение на професионалисти (педагогически съветници и социални работници от социалните услуги) от град Бургас, Пловдив и Сливен в град Несебър. По време на обучението беше  представен наръчника  за превенция на сексуална експлоатация на деца и младежи в риск и споделени успешни практики и препоръки от прилагането му  в социалните услуги от трите града. В края на обучението се проведе работна среща с участието на  представители на Фондация ОАК и Фондация Медикор.

След прилагането на наръчника в социалните услуги той беше тестван и в основни и средни училища в Бургаска област.

                        

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития