Български English

Обучение на младежи за превенция на сексуалната експлоатация

На 4 и 5 февруари 2017 година в Хотел „Мариета Палас“ гр.Несебър се проведе обучение на деца и младежи от социални услуги от градовете Бургас, Пловдив и Сливен по проект „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в контекста на деинституционализация“ финансиран от Фондация ОАК и Фондация Медикор. На обучението младежите бяха обучени по наръчник създаден в рамките на проекта за превенция на сексуалната експлоатация. По време на обучението всички участваха активно и повишиха информираността си по обсъжданите проблеми.

               

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития