Български English

Конференция „Летим към бъдещето заедно“

На 23.11.2016г. от 10.00 до 13.00ч. в гр.Бургас, „Морско казино“, зала „Георги Баев“ се проведе конференция под надслов „Летим към бъдещето заедно“, в рамките на проект „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в контекста на деинституционализация. Проектът се осъществява от Сдружение „Асоциация Деметра“ – гр.Бургас с финансовата подкрепа на  Фондация ОАК – Швейцария и Фондация Медикор. Партньор по проекта е Министерство на труда и социалната политика.

Конференцията се откри с приветствени слова от страна на госпожа Тони Костова – директор на РДСП Бургас в качеството си на представител на МТСП и госпожа Мая Казаджиева – представител на Община Бургас.

По време на събитието се представиха резултати от Изследване, проведено сред деца и младежи, от градовете Бургас, Сливен и Пловдив  участващи в процеса на деинституционализация, по отношение на информираност, нагласи и отношение  по въпроси, свързани със сексуалната експлоатация. Представен беше и   Наръчник за професионалисти  на тема „Превенция на сексуална експлоатация над деца“, както и   добри практики по прилагане на Наръчника с деца и младежи от социалните услуги от град Пловдив.

Младежи, участващи в  експертните групи по проекта от Бургас и Пловдив също се включиха в конференцията, като представиха своя презентация, свързана с темата на сексуалната експлоатация.

Конференцията приключи с изготвяне на отворено  писмо до АСП за включване на Наръчника за професионалисти в методиката за работа с деца и младежи от социалните услуги за превенция на сексуалната експлоатация.

konferenciq-1    konferenciq-2  

Изготвил:

Екипа на Асоциация „Деметра“

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития