Български English

До Теб

 Във връзка с 16-те световни дни срещу насилието  „Алианс за защита от насилие основано на пола“ и Асоциация „Деметра“, като част от него, организират представянето на  постановката „До теб“ на гостуващата театрална трупа „Реплика“. Постановката ще се играе на 10.12.2016 г. от 19:00 часа в  Драматичен театър „Андриана Будевска“  град Бургас в Камерна зала. Театърът е с тематична насоченост и представя проблема „домашно насилие“, като постановката е безплатна за всички, които са сензитивни към този проблем.

„До теб” е документално представление базирано на интервюта с жени и деца, жертви на домашно насилие.

Всяка четвърта жена в България е ставала жертва на насилие в дома си.

140 000 000 е приблизителният брой на жените, жертви на домашно насилие в световен мащаб.

1 816 250 е приблизителният брой на жените, станали жертви на домашно насилие в България.

7 е броят на жените, които умират в следствие на домашно насилие в България всяка година.

120 000 е приблизителният брой на жените, станали жертва на сексуално насилие в България.

Целта на представлението е да превърне тези цифри в реални истории, да открие личността на тези жени и деца и да ги „извади” от статистиката. Шестима актьори споделят историите на шест души, преживели насилие в семейството. Заедно с публиката те преживяват документираните истории на реални хора, за да дадат гласност на този сериозен проблем.

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития