Български English

Асоциация Деметра стартира Проект“SAFE COMMUNITY-SAFE CHILDREN“

Асоциация Деметра – гр. Бургас започна изпълнение на проект „Сигурна общност – деца в безопасност“, „ Safe community – safe children”  с продължителност 3 години – 2018 – 2020 година. Осъществява се съвместно с Фондация „Луси фейтфул“ от Велекобритания и се финансира от Фондация ОАК.  Дейностите на проекта са свързани с разработване на  програма за превенция на сексуално насилие и злоупотреба с деца и младежи, провеждане на изследване по проблема и разработване на Областна стратегия за предотвратяване на сексуалната експлоатация в училищата и социалните услуги в областта. По този проект ще бъде проучен опит на Обединеното кралство в партньорство с  организацията Lusy Faithful Foundation /LFF/ и ще бъдат взаимствани и пилотирани  2 програми за превенция от там.

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития