Български English

ПОЗИЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА ОТНОСНО ПРИЗИВА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Асоциация  Деметра се присъединява и изцяло подкрепя инициативата на българското правителство за ратифициране на Конвенция на Съвета на Европа за борба с насилието над жени и полово основаното насилие.

Организацията се бори  вече 20 години с насилието над жени и деца. Намираме настоящия документ за навременен и всеобхватен по отношение защитата на жените,  жертви на насилие  физическо, психическо, сексуално, икономическо и др.

Дълбоко се надяваме с ратифицирането на този документ  да стартира  промяна и в стереотипите в българското общество и семейство, предопределящи ролите  на жената и мъжа. Считаме, че те /стереотипите/ са дискриминативни  и не респондират с потребностите и предизвикателствата, които  съвременното общество и реалности отправят и към двата пола.

Считаме, че е настъпил момента на нарушаване на мълчанието в публичното пространство за ролята на жената в семейството и обществото и особено в случаите на насилие над нея.

Насилие продиктувано единствено и само от това „че е жена” и не може физически да се противопостави на този акт. Насилие, което поради този факт се е приело като „норма” в българското общество.

Изцяло заставаме зад призива за ратификация на Истанбулската Конвенция и приканваме всички, които отправят критики към нея, първо да я прочетат и да се опитат да погледнат отвъд собствената си „къщурка”, защото обществото е съставено от множество такива и ние като социални същества, живеем в него, в обществото. Ако продължаваме да насърчаваме и подкрепяме насилието над по-слабите в обществото, то тогава кое ни дава правото да се наричаме  „Човеци”.

Екип на Асоциация „Деметра“

Пълен текст на писмото

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития